DAN-verzekeringen

Duiken is een sport, en zoals bij alle andere sporten komt het wel eens een ongeval voor. Maar incidenten, ongelukken of noodgevallen komen bij het duiken maar zelden voor. Maar men kan nooit zeker genoeg zijn, vandaar dat het raadzaam is een DAN-verzekering af te sluiten.

Het DIVERS ALERT NETWORK werd in 1981 door duikartsen in de USA gesticht. Vanaf het begin af werd daar een noodgeval-hotline voor duikongevallen aangeboden. Sinds enige jaren is DAN ook in Europa actief, heeft een 24-uurs hotline, ondersteunt bij het management van duikongevallen en bevordert door cursussen en onderzoeksprojecten het algemeen bewustzijn tegenover duikveiligheid. DAN Europe behoort samen met DAN USA, DAN Japan en DAN Australië bij het International Divers Alert Network met in totaal meer dan 130.000 duikende leden. DAN werkt als een internationale "non-profit" organisatie, die door ervaren artsen worden geleid.

DAN Europe heeft een georganiseerd netwerk van deskundige behandelingscentra en duikmedische specialisten in Europa, het Middellandse Zeegebied, het Midden-Oosten, Afrika en de Indische Oceaan opgebouwd. Wereldwijd kan men onmiddellijk over meer dan 400 drukkamers beschikken. De prestaties zijn primair voor de leden. Niet-leden kunnen in een noodgeval belangrijke informatie verkrijgen.

Ongevals-telefoontjes komen binnen via de centrale DAN-Hotline. Ze worden behandeld door meertalige, speciaal getrainde hulpverleners. Bij medische problemen wordt onmiddellijk doorverbonden met een duikarts, die de taal van de opbeller spreekt. Hij zal helpen bij het stellen van de diagnose, raad geven voor het ongevalsmanagement en medische verzorging en de verwijzing naar een drukkamercentrum verzorgen.

Het downloaden van de nodige documenten voor een duikongevalaangifte kan hier gebeuren. Wij hechten er ook belang aan om te benadrukken dat U in principe ook niet hoeft aangesloten te zijn aan een duikclub om een DAN-verzekering af te sluiten.